13. srpnja 2024.

Biskup emeritus

Mons. dr. Ratko Perić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski u miru

Grb biskupa Ratka Perića
Grb biskupa Ratka Perića

 

Rođen 2. veljače 1944. u Tuku, župa Rovišće kod Bjelovara, Hrvatska.
Roditelji: Grgo i Anica r. Raguž.
Kršten u Rovišću u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva, 5. veljače 1944.
Krizman u Prenju, 12. srpnja 1953. Krizmatelj: msgr. Andrija Majić, biskupov delegat.
Osnovna škola u Rotimlji, 1951.-1955. i u Crnićima, 1955.-1959.;
Sjemenišna gimnazija u Zagrebu, 1959.-1963.
Filozofski studij u Zagrebu, 1963.-1965.
Teološki studij u Rimu, Papinsko sveučilište Urbanijana, 1965.-1969. Licencijat u lipnju 1969. s tezom: „Uloga kardinala Stepinca u odnosima između Crkve i države“.
Đakonat: Rim, 13. travnja 1969.
Prezbiterat: Prisoje, 29. lipnja 1969. Reditelj biskup Petar Čule.
Poslijediplomski studij na Urbanijani, 1969.-1971., doktorirao 10. prosinca 1971. s tezom: „Smisao evangelizacije u perspektivi anonimnoga kršćanstva“.
Župnik u Trebinju, 1971.-1974.
Profesor opće povijesti i grčkoga jezika na Humanističkoj gimnaziji u Dubrovniku, 1972.-1974.
Profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji: ekumenska teologija, 1974.-2004. (s prekidima);
na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu: istočno bogoslovlje, 1991.-1992.;
na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu: ekumenska teologija, 1989.-1992.;
na Teološkom institutu u Mostaru: ekleziologija i mariologija, od 1993.
Rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu imenovan 7. prosinca 1979.
Biskup koadjutor mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski imenovan 29. svibnja 1992.
Ređen za biskupa: Neum, Križevo, 14. rujna 1992. Posvetitelj Franjo kard. Kuharić; suposvetitelji nadbiskup Josip Uhač i biskup Pavao Žanić.
Naslijedio biskupa Pavla Žanića kao dijecezanski biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, 24. srpnja 1993.
Konzultor Kongregacije za kler, 1990.-1995.
Konzultor Kongregacije za evangelizaciju naroda, 1993.-2003.
Član Papinskoga vijeća Cor unum, 1995.-2000.

Tiskovni ured Svete Stolice, 11. srpnja 2020. objavio je da je Sveti Otac papa Franjo prihvatio odreknuće od službe koje je zamolio mons. Ratko Perić biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.