13. srpnja 2024.

Ustanove i Pastoral

USTANOVE I PASTORAL (VIJEĆA)

U biskupiji postoje različite ustanove i vijeća, koje imaju određeni djelokrug svoga rada i kojima je povjerena posebna briga i odgovornost za određenu djelatnost ili određene osobe ili skupine.

Radom ustanova, odnosno vijeća upravljaju osobe koje imenuje dijecezanski biskup, a ravnaju se na temelju vlastitih statuta, odnosno pravilnika, odnosno sukladno odredbama dijecezanskoga biskupa.