25. travnja 2024.

Životopis

Mons. Petar Palić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Biskup Petar Palić rođen je 3. srpnja 1972. godine u Prištini, tadašnjoj Skopsko – prizrenskoj biskupiji. Nakon osnovne škole pohađao je Klasičnu gimnaziju u Skoplju i Subotici te od 1990. do 1995. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U listopadu 2005. godine upisao je poslijediplomski studij na Teološkom fakultetu Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, na kojem je postigao doktorat iz teologije 2009. godine. Za svećenika Dubrovačke biskupije zaređen je 1. lipnja 1996. godine.

U Dubrovačkoj biskupiji obnašao je slijedeće službe: predstojnika Katehetskog ureda (1996. – 2005.), osobnog tajnika dubrovačkog biskupa (1998. – 2005.), ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika (1999. – 2017.), biskupskog vikara za pastoral (2009. – 2011.), generalnog vikara (2011. – 2017.). Od 2005. do 2008. upravljao je župom Dobl u biskupiji Graz-Seckau, u Austrija. Godine 2003. bio je predsjednik Središnjeg odbora za pripremu posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II. Dubrovniku i predsjednik Organizacijskog odbora Nacionalnog susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku 2014. Bio je predstojnik Stolnog Kaptola sv. Marije u Dubrovniku, a bio je i član Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju. Na izvanrednom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 25. siječnja 2017. izabran je za generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije. U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji bio je i predsjednik Odbora za sredstva društvenih komunikacija. Govori njemački i talijanski jezik, služi se engleskim, ruskim i makedonskim jezikom.
Papa Franjo imenovao ga je hvarskim biskupom 9. ožujka 2018., a za biskupa je zaređen 30. travnja 2018. u hvarskoj katedrali.

Na blagdan sv. Benedikta, 11. srpnja 2020. godine, papa Franjo imenovao ga je mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim. Službu je preuzeo na blagdan Uzvišenja sv. Križa 14. rujna 2020. godine.

U Biskupskoj konferenciji BiH vrši sljedeće službe:
potpredsjednik BK BiH;
predsjednik Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH;
predsjednik Vijeća za kler i sjemeništa BK BiH;
predsjednik Vijeća za katehezu i novu evangelizaciju BK BiH;
predsjednik Nadzornog vijeća Caritasa BiH