13. srpnja 2024.

Biskupijska Kurija

BISKUPIJSKA KURIJA

Dijecezanska kurija ili biskupijska kurija, u Katoličkoj crkvi, skup je svih ustanova i osoba koje surađuju i pomažu biskupu, osobito u vođenju pastoralne djelatnosti, u nastojanju oko upravljanja biskupijom i u vršenju sudske vlasti. Kurija je predviđena i opisana Zakonikom kanonskog prava u kanonima 469-494.

Sve osobe koje imaju bilo kakvu službu u kuriji imenuje dijecezanski biskup, a prije stupanja na dužnost moraju obećati da će svoju službu vjerno obavljati, prema konceptu i načinu kako je biskup odredio.

Svećenik, obično generalni vikar, imenuje se moderatorom kurije i ima zadaću koordinirati sve njezine aktivnosti i nadzirati njezino ispravno funkcioniranje.