13. srpnja 2024.

Biskupski vikar za Trebinjsko-mrkansku biskupiju

Luburić, don Ante
Duhovno-kulturni centar “Sarsenterum” Stolac
88360 Stolac
063/312 639
vikartrebinje@biskupija-mostar.ba