25. travnja 2024.

Mons. Petar Rajič apostolski nuncij u Italiji i San Marinu

Prema službenoj obavijesti Svete Stolice, od 11. ožujka 2024., mons. Petar Rajič, naslovni nadbiskup Sarsenteruma, apostolski nuncij u Litvi, Latviji i Estoniji premješten je za nuncija u Italiju i San Marino.
Mons. Rajič rođen je 12. lipnja 1959. u Torontu od hrvatskih roditelja Liberana i Dominike r. Mustapić, iz hercegovačkih Doljana, župa Dračevo, u Stolačkom dekanatu, a kršten u Torontu. Kada se u vrijeme bogoslovnoga studija u Sarajevu (1982.-1987.) i primanja reda đakonata opredjeljivao za biskupiju, inkardinirao se u Trebinjsko-mrkansku biskupiju. Ređen je za svećenika u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla 1987. Slavio je Mladu Misu 5. srpnja iste godine u Dračevu. Bio je dvije godine kapelan u Torontu (1987.-1989). Nakon dvogodišnjega boravka u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu (1989.-1991.) biskup ga je Pavao Žanić, na traženje Svete Stolice, stavio na raspolaganje. Pohađao je Papinsku akademiju za spremanje diplomata. Doktorirao je kanonsko pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu 1993. Bio je u diplomatskoj službi kao tajnik nuncijature u Iranu (1993.-1996.), zatim u Litvi, Latviji i Estoniji (1996.-1998.), premješten u Državno Tajništvo Svetog Oca 1998., gdje je ostao do 2009. Jedno je vrijeme bio tajnik Zamjenika Državnoga tajništva mons. Giovannija Battiste Rea, a od godine 2003. kao komornik ili dvorski prelat radio je u službenim i privatnim audijencijama kod Svetog Oca u Prefekturi Papinskoga doma.
Osim engleskoga i hrvatskoga mons. Rajičl govori francuski, talijanski, španjolski jezik.
Papa Benedikt XVI. imenovao ga je titularnim nadbiskupom Sarsenterum i apostolskim nuncijem. U mostarskoj katedrali zaredio ga je za biskupa državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone 23. siječnja 2010.
Mons. Rajič podržava stalne veze s Mostarom i Trebinjem kao i s rodnom župom svojih roditelja, Dračevom. Svake godine posjeti Hercegovinu.

Čestitamo našemu mons. Petru Rajiču na njegovoj dosadašnjoj apostolskoj službi i želimo mu od Boga zdravlja u njegovoj novoj zadaći apostolskoga nuncija u Italiji i San Marinu!

Križni put na brdo Hum

MOSTAR – Na Veliki petak već tradicionalno održava se pobožnost Križnoga puta na brdo Hum iznad Mostara. I ove godine na Veliki petak, 29. ožujka 2024., u 14 sati vjernici

Pročitaj više »