25. travnja 2024.

Najava: Pastoralni pohod biskupa Petra Posuškom dekanatu

Drugi vatikanski koncil uči da “biskupi, postavljeni od Duha Svetoga, dolaze na mjesto apostola kao pastiri duša te su skupa s vrhovnim svećenikom i pod njegovom vlašću, poslani da kroz sva vremena nastavljaju djelo Krista, vječnoga Pastira. Biskupi, kao dionici skrbi za sve Crkve, svi ujedinjeni u kolegiju ili tijelu, ispunjuju tu zadaću, koju su primili po biskupskome posvećenju i koja se tiče naučavanja i pastirskoga vodstva cijele Crkve, u zajedništvu i pod autoritetom vrhovnoga svećenika. Oni tu zadaću ispunjuju podjedinačno s obzirom na dodijeljeni im dio Gospodnjega stada…” (Christus Dominus, br. 2-3 ).

Jedan od konkretnih načina na koji biskupi ostvaruju tu službu „nastavljanja Kristova djela vršeći učiteljstvo i pastoralno upravljanje“ jest pastoralni pohod crkvenim zajednicama i ustanovama koje su dio „stada Gospodnjega“ njima povjereno. Pastoralni pohod je stoga “autentično vrijeme milosti i poseban, doista jedinstven trenutak, kako bi se biskup susreo i razgovarao s vjernicima” (Pastores gregis, br. 46). To je perspektiva u kojoj se nalaze pravne značajke propisane u kanonima 396, 397 i 398 Zakonika kanonskog prava. Kanonsko pravo nalaže dijecezanskom biskupu da barem svakih pet godina osobno posjeti cijelu biskupiju, uz pomoć – ako smatra prikladnim – nekih pratitelja, koji obično dobivaju naslov “vizitatora”. Stoga pastoralni pohod ima dvojaku svrhu: omogućiti biskupu da bude izravno informiran o konkretnim situacijama i prilikama u biskupiji te poduprijeti i ohrabriti sve vjernike da ispunjavaju svoje kršćanske dužnosti angažirajući se u crkvenom životu prema vlastitom pozivu i životnom stanju.

U pastoralnom pohodu biskup nije upravni inspektor ili, još gore, birokratski kontrolor, nego, točnije, pastir koji vrši apostolsko djelovanje, odnosno pohod „poslanoga“ (apostola) koji uprisutnjuje Isusa Krista u kršćanskoj zajednici. Biskupov pastoralni pohod ima za cilj osnažiti jedinstvo i zajedništvo cijele biskupijske Crkve, kako bi zajednice prepoznale svoj poziv njegovati dragocjena dobra jedinstva i zajedništva, nadilazeći individualizme, partikularizme, rascjepkanosti i odvojenosti, tako prisutne – nažalost – i u crkvenim stvarnostima. Pastoralnim pohodom zajednici biskup uprisutnjuje načelo i vidljivi temelj jedinstva partikularne Crkve. To će činiti promicanjem i poticanjem posjeta u bratskoj suradnji sa svećenicima i sa svima onima koji su pozvani prepoznati svoj poziv da žive u zajedništvu, čvrsti u odbijanju svake težnje prema zatvaranju i izolaciji.

Nakon pohoda Duvanjskom dekanatu u ožujku ove godine, biskup Petar će u tjednu od 20. do 26. studenoga boraviti u Posuškom dekanatu prema sljedećem rasporedu:

  • Ponedjeljak, 20. studenoga 2023. – župa Vir
  • Utorak, 21. studenoga 2023. – župe Vinjani i Zagorje
  • Srijeda, 22. studenoga 2023. i četvrtak, 23. studenoga 2023. – župa Posušje
  • Petak, 24. studenoga 2023. – župa Posuški Gradac
  • Subota, 25. studenoga 2023. – župa Rakitno
  • Nedjelja, 26. studenoga 2023. – župa Sutina

Biskup će se tih dana u župnim zajednicama susresti s vjernicima, kao i različitim vjerničkim skupinama koje djeluju u župnim zajednicama, predstavnicima društvenog, kulturnog i političkog života, te slaviti euharistiju kao središnju točku i vrhunac pohoda određenoj župi.

Križni put na brdo Hum

MOSTAR – Na Veliki petak već tradicionalno održava se pobožnost Križnoga puta na brdo Hum iznad Mostara. I ove godine na Veliki petak, 29. ožujka 2024., u 14 sati vjernici

Pročitaj više »