22. lipnja 2024.

Priopćenje s 83. redovitoga zasjedanje BKBiH

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, 21. i 22. ožujka 2022. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru održala je svoje 83. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića, potpredsjednika BK BiH. Sudjelovali su svi članovi Biskupske konferencije BiH među kojima i apostolski vizitator za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Također su sudjelovali delegati Hrvatske i Talijanske biskupske konferencije mons. Bože Radoš, varaždinski biskup, i mons. Andrea Migliavacca, biskup biskupije San Miniato pokraj Firence. Prenijeli su izraze blizine biskupa iz Hrvatske i Italije s biskupijskim zajednicama i ljudima u Bosni i Hercegovini. Članovi BK BiH su zamolili biskupe delegate da prenesu izraze zahvalnosti svojim Biskupskim konferencijama i brojnim ljudima dobra srca za trajnu pomoć i potporu katolicima i tolikim ljudima u potrebi u Bosni i Hercegovini. Posebno su zahvalili za upravo završeni Tjedan solidarnosti koji provodi Hrvatski Caritas u skladu s odlukom Hrvatske biskupske konferencije.

U prvom dijelu zasjedanja sudjelovao je i mons. Amaury Medina Blanco, otpravnik poslova Apostolske nuncijature u BiH, koji je izrazio zahvalnost biskupima i brojnim osobama koje su pomogle u organizaciji nedavnoga posjeta tajnika za odnose s državama pri Državnom tajništvu Svete Stolice nadbiskupa Paula Richarda Gallaghera. Posebno zahvaljuju onima koji su se pridružili molitvi tijekom Misnih slavlja u katedralama u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru od 17. do 19. ožujka 2022.

Nakon što je, 29. siječnja 2022. Sveti Otac Franjo prihvatio odreknuće od pastoralnog vodstva Vrhbosanske nadbiskupije kardinala Vinka Puljića, čime je prestala i njegova služba predsjedanja Biskupskom konferencijom, za novog predsjednika izabran je nadbiskup Vukšić. Za potpredsjednika izabran je biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić koji je prihvatio obnašati tu službu dok se, sukladno Statutu i odredbama Kongregacije za biskupe, imenovanjem novih dijecezanskih biskupa, na steknu uvjeti izbora između više kandidata. Biskup Palić će također predsjedati Nadzornim vijećem Caritasa Bosne i Hercegovine i Vijećem za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama BK BiH. Nadbiskup Vukšić će preuzeti službu predsjednika Caritasa Bosne i Hercegovine. Također je dogovoreno da se objedine Vijeće za mala sjemeništa i Vijeće za bogoslovna sjemeništa u Vijeće za sjemeništa BK BiH kojim će predsjedati pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren. Biskup Semren će također biti član Biskupske komisije HBK i BK BiH za Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu

Biskupi su se osvrnuli i na tijek sinodalnog procesa na razini svake biskupije u Bosni i Hercegovini u hodu cijele Crkve prema Biskupskoj sinodi 2023. godine o čemu će do sredine kolovoza 2022. godine biti poslano pisano izvješće Generalnom tajništvu Biskupske sinode. Zahvaljuju svima koji daju svoj doprinos u spomenutom sinodalnom hodu te potiču sve članove svojih biskupijskih zajednica na molitvu i na aktivno uključivanje u razne inicijative pod vodstvom sinodalnih biskupijskih timova.

Članovi Biskupske konferencije BiH dogovorili su da tema predstojećeg IX. Međudekanskog susreta u BiH, koji će biti održan 19. svibnja 2022. u Nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku s Misnim slavljem u 11 sati u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage, bude uzeta prema naputku Kongregacije za kler pod naslovom Pastoralno obraćenje župne zajednice u službi evangelizacijskog poslanja Crkve. Također je dogovoren program V. Susreta svećenika u BiH koji će biti upriličen 1. lipnja 2022. na Gorici u Livnu te teme XVII. Susreta biskupa BK BiH s članovima Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica u BiH kao i s franjevačkim provincijalima predviđen za 18. svibnja 2022. u Sarajevu.

Saslušavši izvješća o djelovanju Vijeća i Komisija BK BiH u 2021. godini, biskupi zahvaljuju svim članovima spomenutih tijela što su i u teškim okolnostima pandemije koronavirusa bili otvoreni za sudjelovanje na sjednicama i davanje svoga dragocjenog doprinosa. Sa zabrinutošću su primili na znanje činjenicu da se posebno u pojedinim Katoličkim školskim centrima, kao i u drugim školama u Bosni i Hercegovini, smanjuje broj učenika što je pokazatelj žalosnog trenda odlaska mladih ljudi izvan domovine svoga rođenja i još žalosnijeg pada nataliteta u zemlji koja je donedavno bila primjer ljubavi prema životu u okrilju obiteljskog zajedništva. Ukazano je na potrebu još aktivnijega pastoralnog djelovanja u duhu Apostolske pobudnice Amoris laetitia i smjernica Dikasterija za laike, obitelj i život.

Pošto su saslušali godišnje izvješće nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih djela BiH koji ih je informirao o otvorenosti mnogih u svim biskupijskim zajednicama prema misijskom poslanju Crkve i misionarima, biskupi zahvaljuju svima koji su aktivno uključeni u misijske akcije, ali i svim vjernicima za njihove molitve i svakovrsnu potporu misijskih djelatnika i djelatnica iz BiH i iz hrvatskog naroda uopće kao i svih koji odlaze u razne zemlje svijeta širiti radosnu vijest evanđelja. Posebno potiču svećenike u pastoralu na čitanje i promicanje misijskog mjesečnika Radosna vijest koji ove godine obilježava pola stoljeća svoga postojanja.

Biskupi sa zebnjom svakodnevno prate teška ratna događanja u Ukrajini koja u njima, kao i u svim stanovnicima u BiH, bude sjećanje na razaranje, progone i sijanje smrti u vrijeme nedavnoga rata na ovim prostorima. Pridružuju se pozivu pape Franje na posvećenje Rusije i Ukrajine Bezgrješnom Srcu Marijinu na svetkovinu Naviještenja Gospodinova ili Blagovijesti u petak, 25. ožujka 2022. u 17 sati i pozivaju sve svećenike, redovnike, redovnice i druge Kristove vjernike da se ujedine u molitvi za mir.

Osvrćući se na aktualno stanje u Crkvi i u društvu u Bosni i Hercegovini, biskupi su sa žaljenjem konstatirali da je tijekom protekle dvije godine zbog pandemije velikim dijelom onemogućena provedba brojnih planiranih pojedinačnih i zajedničkih akcija na pastoralnom, liturgijskom, katehetskom i karitativnom planu, ali ih raduje da su se na lokalnoj razini događala mnoga lijepa okupljanja vjernika, redovnica i svećenika. Zahvalni su brojnim dijecezanskim i redovničkim dušobrižnicima na terenu za njihovo aktivno pastoralno djelovanje i u vrijeme pandemije te ih potiču na još veće međusobno povezivanje posebno između pojedinih dekanatâ. Budući da je, uslijed pandemije i nesređenosti s obzirom na nedjelovanje pravne države u BiH – uočljiv sve dramatičniji odlazak u inozemstvo mladih ljudi pa i cijelih obitelji, a time i dramatični odljev domaće radne snage, biskupi potiču posebno predstavnike vlasti, ali i sve strukture i sve ljude da se još snažnije zauzmu oko stvaranja uvjeta za ostanak i opstanak i za otvorenost životu na prostorima Bosne i Hercegovine gdje ih je Bog u svom božanskom promislu pozvao na život.

Biskupi potiču sve na molitvu da se na ovim prostorima nikada više ne dogodi ratna tragedija, a sve nositelje vlasti pozivaju da, u skladu s pozitivnim zakonima, poduzimaju potrebne korake u očuvanju trajnog mira. Također pozivaju predstavnike vlasti da sva neriješena pitanja rješavaju samo dijalogom i pronalaze načine kako bi u svakom dijelu Bosne i Hercegovine bila poštivana sva pojedinačna prava i dostojanstvo svakoga čovjeka kao i kolektivna prava i dostojanstvo svakoga naroda. Pozivaju sve katolike, ali i sve ljude dobre volje na odgovorno življenje slobode poštujući svaku osobu i sva njezina prava.

Uoči svoga zasjedanja biskupi su se, 19. ožujka 2022. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru susreli s nadbiskupom Gallagherom te sudjelovali na Euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali na svetkovinu sv. Josipa, nebeskog zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije.

Mostar, 22. ožujka 2022.

Tajništvo BK BiH