4. ožujka 2024.

Primopredaja službe ravnatelja Caritasa Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije

U srijedu, 31. siječnja 2024. godine, u upravnoj zgradi Caritasa Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, upriličena je primopredaja službe ravnatelja između dosadašnjeg ravnatelja mons. Željka Majića, imenovanog banjalučkog biskupa i novog v.d. ravnatelja don Ante Pavlovića, duhovnog pomoćnika u Župi sv. Marka i Luke u Mostaru. Primopredaja je obavljena u nazočnosti biskupa i predsjednika biskupijskog Caritasa mons. Petra Palića i generalnog vikara don Nikole Menala.
Biskup je uputio riječi zahvale dosadašnjem ravnatelju i poručio da je prihvativši službu ravnatelja Caritasa na još jedan mandat prije dvije godine pokazao svoju spremnost na vođenje ove važne ustanove Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Ujedno je zahvalio novom v.d. ravnatelju na spremnosti prihvatiti ovu službu i zazvao Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije i sv. Josipa na njega i sve djelatnike i korisnike Caritasovih ustanova, kao i na sve volontere i dobročinitelja Caritasa.

Dr. sc. don Ante Pavlović, rođen je 14. veljače 1955. u Studencima kod Ljubuškoga, BiH. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu i Ljubuškom, klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu, a filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1981. u Mostaru. Službu duhovnog pomoćnika obnašao je tri godine u župama Dračevo i Gabela Polju, a potom je 1984. god. nastavio poslijediplomski studij na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu, gdje je i magistrirao u veljači 1988. Promoviran je 1996. god. u doktora humanističkih znanosti iz znanstvenog polja teologije, grana praktične teologije odnosno na specijalizacijskoj Katedri za pastoralna i liturgijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1989. do danas član je Katehetskog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, potpredsjednik Stalnog odbora Katehetske ljetne škole i potpredsjednik Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (1997.-2005.), a potom od 2005. tajnik tog Vijeća. Od 1998. godine do danas obnaša službu Višega savjetnika Nacionalnog katehetskog ureda (NKU) Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala i ujedno je predsjednik Komisije NKU HBK za izradu vjeronaučnih programa i udžbenika za osnovne i srednje škole. Predstojnik je Katehetskog ureda Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, predavač je, moderator i animator na brojnim znanstvenim i stručnim simpozijima, školama i tribinama.